zdjecie

Tomasza Nadzieja

Usługi Geodezyjne

Dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji

Kontakt z nami
zdjecie

O firmie

Jesteśmy młodą firmą zrzeszającą specjalistów z zakresu geodezji i kartografii. Bazujemy na zasobie wiedzy i praktycznego doświadczenia niezbędnych do wykonywania prac polegających na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o terenie i znajdujących się na nim obiektach.

W pracy używamy technologii opartych o najnowsze specjalistyczne urządzenia elektroniczne i aparaturę pomiarową.

Zapraszamy do kontaktu

Nasza Oferta

zdjecie

Geodezyjna obsługa inwestycji

zdjecie

Podziały działek, wznowienia granic, rozgraniczenia

zdjecie

Mapy do celów projektowych

zdjecie

Tyczenia obiektów budowlanych (budynków, sieci uzbrojenia terenu i przyłączy)

zdjecie

Pomiary inwentaryzacyjne i sporządzanie dokumentacji powykonawczej budynków, budowli, przyłączy, oraz sieci uzbrojenia terenu

zdjecie

Sporządzanie dokumentacji do celów administracyjno-prawnych

icon

Adres:

ul. Kościuszki 8, 37-400 Nisko

icon

Telefon:

+48 698 671 177